top of page
Fisiowarm-title.jpg

FISIOWARM 7.0 TECAR TERAPIA

Fisiowarm 400 – je najpokročilejšia, vysoko-efektívna TECAR TERAPIA na liečbu pohybového aparátu a periférnych nervových ochorení. Selektívna rádiofrekvenčná terapia (RF) je odbor, ktorý používa aplikáciu vysokofrekvenčného napätia do biologických tkanív s frekvenčným rozsahom od 300 kHz do 1 MHz a to bez svalových kontrakcií. Poloha elektród na tele určuje dráhu prúdu, čím je zaistená hĺbka, zacielenie a komfort aplikácie, ktorá sa ľahko kontroluje a ovláda.

TECAR terapia je založená na využití rádiofrekvencie, ktorá zaisťuje chemickú, termickú a mechanickú biostimuláciu tkanív s rôznym typom odporu.
 

Hlavné biologické účinky:

  • Biostimulácia

  • Analgetický efekt

  • Protizápalové účinky

  • Antiedémový účinok

  • Dekontraktačný (relaxačný) účinok

  • Zvýšenie cievnej aktivity

  • Detoxikácia,...

 

Hlavné odbory využitia TECAR (RF) terapie: Fyzioterapia, Ortopédia, Športová medicína, Neurológia a Estetická medicína

Katalógy na stiahnutie

bottom of page